Velkommen til klinikken

Coronavirus status på klinikken.

Jeg vil gerne passe på os alle og hjælpe kriseramte og syge.

Som sundhedsfaglig holder jeg åbent med fokus på akut terapi, herunder kriseterapi og behandling for smerter og gener i kroppen. Jeg har begrænset åbningstid dagligt således, at der kun er dig i klinikken og venteværelset, undtagelsesvis familier.Det betyder, at du kun møder mig under din konsultation.

Jeg sørger for at alle sikkerhedsregler, så som at alt bliver afsprittet før og efter behandling.Det betyder, at alle forholdsregler er taget før og efter din konsultation. Vi passer på hinanden, derfor følger jeg retningslinierne også privat for at sikre dig og din familie.                                                                                                                                         

Tilbud 25% rabat på den første times skype eller telefonkonsultation til både private og erhvervsdrivende. Det er her muligt at give terapi og rådgivning.

Sundhedsvidenskaben ser i dag en sammenhæng imellem det fysiske og mentale.

WHO har fokus på mental sundhed som beskrives som en tilstand, hvor ethvert individ realiserer sit potentiale og er i stand til at håndtere normale belastninger, kan arbejde og bidrage til samfundet, eller det fællesskab, han eller hun er en del af.

Jeg tilbyder følgende behandlinger:

Sundhedsfremme på arbejdspladsen.   Læs her Virksomheder

Stresseftersyn krop,sind og trivsel: Stress kan behandles og forebygges.Stress-release er en fysisk behandling af stress som giver øjeblikkelig ro i krop og sind. Afdækning af hvor og hvornår stressen er opstået. Konkrete personlige værktøjer og redskaber til at forebygge og behandle stress.

Sundhedseftersyn af krop, sind og trivsel: Forebyggelse og behandling. For at kunne sikre et sundt liv, er det vigtigt at forbygge ved at få et serviceeftersyn som er helhedsorienteret så det ikke kun er din fysiske krop,men og trivsel der bliver belyst. At få afdækket sygdom fysisk og mentalt, hvad er hvad og hvorfor for at give den rette behandling. 

Behandling: Indeholder professionelle metoder og er blid og nænsom fordi den beror på kropskommunikation og samarbejde med dig.

Terapi, rådgivning og coaching: Indeholder professionelle metoder til behandling og udvikling af mennesker, indsigt og bevidsthed.

Fysioterapi, kraniosakralterapi, kinesiologi, triggerpunktsterapi, stress-release.

Hovedtraumer.

Komplekse lidelser.

Symptomhåndtering, ernæring og bevægelse.

Komplekse tilstande kan være en kombination af træthed, smerter og diffuse symptomer fra stort set alle organsystemer. Der er stadig mange som ikke har en diagnose og som oplever ikke at blive mødt i sundhedsvæsenet. Andre har mange forskellige diagnoser – POTS, kronisk træthedssyndrom, fibromylalgi eller lignende. Jeg tilbyder behandling og coaching samt træningsforløb tilrettet den enkelte enten alene eller i en lille gruppe med fokus på mestring af livet og sygdommen, samt styrkelse af krop og sind. 

At mestre dit liv, helbredelse eller recovery: Læs her Kurser

Min baggrund er fysioterapi, coaching, kranio sakral terapi, massage, stress-release,  kostvejledning, kinesiologi og healing som er helhedsbehandling hvor jeg også bruger mereidianer, chakraer og akupunkturpunkter en slags akupunktur uden nåle i min behandling og min innovative kreative side, der ser muligheder for udvikling af den enkelte.

Det er kombinationen af alle disse elementer som adskiller mig fra andre terapeuter.

Metoderne er professionelle behandlings- og coachingsmetoder samt metoder til udvikling af mennesker, indsigt og bevidsthed.

Min erfaring betyder, at jeg allerede under første konsultation sammensætter informationer fra undersøgelsen og samtalen og derfor møder dig hvor du er, og allerede der sætter ind med den rette behandling. Jeg bruger behandlingsmetoder som vil give dig en øjeblikkelig lindring eller helbredelse, hvor dette er muligt. Det betyder, at du ved behandlingen oplever en bedring hvad enten det drejer sig om fysiske eller psykiske problemstillinger. Jeg er kendt for at være meget effektiv, have stort overblik og samtidig være omsorgsfuld. Jeg spænder over en meget stor og bred faglig viden og et stort engagement.

Mine behandlingsmetoder er mange bla. fysioterapi, kraniosacralterapi, stress-release, mentaltræning, mindfulness, bindevævsmassage, triggerpunktsterapi, massage, kinesiologi, afspænding, kostvejledning, coaching og samtaleterapi.

Stress behandling: Fysisk behandling med stress-release i kombination med terapi.

Smerte behandling: Behandling af alle typer smerter og smerterelaterede tilstande.

Træning af sindet: For at opnå bedre resultater, være mere nærværende, rolig og i balance.

Du kan få træningsprogram/værktøj udviklet til dig til at understøtte terapien. Programmet kan bestå af fysisk og mentalt arbejde.

Ønsker du redskaber til at mestre dit liv/job, kan jeg tilbyde dig en bred vifte af afklaring og værktøj bla. til at afdække dine kompetencer samt udvikle disse som en del af behandlingen.

Hver behandling sammensættes ud fra dit behov og kan i tid variere fra 30 minutter til 2 timer.

Behandlingen kan være individuel, parterapi, familieterapi, arbejdsterapi samt gruppeterapi.

Kan foregå i min klinik eller på arbejdspladsen. I dit hjem eller på arbejdspladsen, via skype eller telefon. Behandlingen kan også være fjernhealing-behandling uden fysisk fremmøde. At få tilsendt et lydbånd med en personlig helbredelse eller øvelse.

Sprog: dansk og engelsk.

Jeg har tavshedspligt.

Tidsbestilling: tlf: 21473887. SMS eller indtal besked.