At være seer og have en sundhedsfaglig uddannelse

Jeg er uddannet fysioterapeut, coach, kostvejleder og kinesiolog og derudover er jeg seer.

Jeg har en ekstraordinær moral og en medfødt spirituel indsigt, med viljen til at ville det bedste for den enkelte og for os alle.

Fra barnsben har jeg hjulpet dyr og mennesker og har modtaget indsigt og terapeutiske redskaber samt har udviklet terapiformer og metoder.

Mine evner som seer betyder:

At jeg har et mangedimensionelt syn og evner til kommunikation og i den forbindelse arbejder med medicinsk intuition

At jeg kan kommunikere med din, krop dit sind og din sjæl samt har adgang til viden om det der er brug for i situationen.

At jeg blot behøver et navn for at kunne se alt jeg behøver for at behandle og vejlede hvilket betyder at jeg tilbyder telefon og skype konsultationer.

At jeg kan være flere steder i min bevidsthed samtidig. Det betyder eks at arbejde fysisk med mine hænder ved knæet og samtidig behandle et andet sted på kroppen med min bevidsthed.

At information ligger åben for mig så dine kompetencer, dit livsformål og andet kan belyses.

At jeg kan se hvor dit liv slår knuder og kan hjælpe til at bevidstgøre dig og arbejde på at give dig redskaber så du selv kan få læring og visdom til at kunne håndtere dit liv.

At virksomhed, produkter, samarejdspartnere - det at have succes kan ses og arbejdes med.

At vi ikke kan bidrage med mere end vi har indsigt til og viden om og at vores egne blokeringer påvirker ikke kun os selv men også resulterer i at virksomheden ikke har nok succes, eller ikke kan komme ind på det marked der ønskes og meget andet.

At jeg kan se produkter, funktion og virkning. 

At jeg kun udfører arbejde efter aftale og at jeg overholder etik og moral samt tavshedspligt.

Kommunikation, samarbejde og udvikling samt helbredelse både for private som virksomheder.