Spændende forskning med stor betydning

 

Jeg bruger i mine behandlinger og min coaching forskning indenfor epigenitik, neuroplasticitet. neurovidenskab,psykoneuroimmologi og kvantefysik. 

Bevidsthed og valg medfører, at vi har muligheder, der medfører at vi ændres af hver nye tanke vi tænker, vi skaber nye biologiske og fysiske ændringer i vores hjerne. Dette og meget andet fra den nye videnskab bruger vi til mærkbare ændringer i dit liv.

Plastisk hjerne.

Tidligere har forskerne troet at hjernen var uforanderlig og at vi med alderen mistede hjerneceller. På den måde skete en degeneration i hjernen og det betød at der ikke var noget at gøre. Ligeledes ved ulykkestilfælde eller operationer hvor der var hjerneskade var der intet at stille op, den skadede måtte affinde sig med og lære at leve med de begrænsninger dette medfødte.

 Den nye forskning viser at hjernen er plastisk, Den forandrer sig hver eneste dag, afhængig hvad den bruges til og udsættes for. Alt vi tænker og alle vores oplevelser skaber forandring hver dag. Det betyder at det er muligt at skabe forandringer, hvilket kan ses tydeligt på avancerede scanninger. På scanning ses eks. ved depressioner, at der ofte er en skrumpning i et område i hjernen der hedder Hippocampus. Området vokser ved antidepressiv medicin, men også ved psykoterapi som nu kan måles og hermed bevise sin værdi. At man tidligere troede at depression mest handlede om følelser, men ved i dag at det går ud over hjernens grundlæggende funktioner som at huske, at koncentrere sig og overskue ting. Ved ulykkestilfælde og operationer, hvor dele af hjernen er beskadiget, kan vi i dag se på scanninger at andre dele af hjernen overtager funktionen fra de ødelagte områder.

Det betyder, at det er muligt at skabe forandringer i din hjerne.

 Helbredelse ved tanker.

Ved placeboeffekt behandling, hvor en gruppe modtager behandling og en anden gruppe ikke modtager behandling- men tror de gør- det vil sige, at de er fuldt ud overbeviste om at nu bliver de behandlet og at behandlingen har en helbredende effekt ( eks modtager den første gruppe medicin og den anden kalktabletter) Hos gruppen som ikke modtager den reelle behandling, (gruppen der eks får kalktabletter) programmeres det autoimmune nervesystem ( sørger bla. for at hjertet slår og indre organer fungerer uden at du behøver at tænke over det) ved at de hver især laver deres egne kemiske koncept svarende til den behandling de tror de har fået.

Det betyder, at du kan lære at skabe helbredelse alene ved tankens kraft.

Helbredelse ved følelser.

Den intelligente krop har oplevelser og viden som vi kan bruge til selvhelbredelse. Jeg har erfaret igennem 33 års arbejde med kroppen, at vores følelser har en påvirkning på helbredet og at følelser derfor er vigtige at blive bevidste om og arbejde med for helbredelse. Det kan eks være en gammel sorg over at miste en du elsker som sidder i venstre skulder og giver en smerte, også selv om du for længst er kommet videre og nu har et godt og indholdsrigt liv og har lagt sorgen bag dig - så husker kroppen sorgen, som nu giver smerte. Ved at ændre/fjerne følelserne samtidig med at oplevelserne fra kroppen fjernes slipper smerten og ubehaget med det samme. Ved at bruge medicinsk intuition er det muligt at diagnosticere præcis hvilke følelser og oplevelser der sidder i kroppen og opleve vævets reaktion i alle faser hen imod helbredelse. Med træning er det muligt for alle at give et præcist billede at blokeringen og følelsen et bestemt sted i kroppen og et præcist billede på hvordan helbredelsen ser ud. Det er altså en evne vi alle har og som kan trænes.

Det betyder, at du kan skabe helbredelse ved at arbejde med følelserne.

Hjertet forbinder krop og sind.

Den nye forskning har vist, at hjertet har sin egen hjerne og har sin egen hukommelse og har evnen til at træffe selvstændige valg. At hjertets hjerne kommunikerer med hjernen og der dermed er et samarbejde imellem hjertet og hjernen. Følelser er tæt relateret til hjertet og kommunikationsvejen er hjerte, hjerne krop. Forskerne er godt på vej til at vise hvordan hjertet fungerer som en antenne med kontakt til universets vidensbank og at hjernens opgave er at forstå.

 Det kan bla. bruges til at skabe nye vaner og bryde gamle mønster. Ved at skabe nye vaner styrkes synapserne i hjernen og der skabes nye forbindelser-synapser i hjernen som vi nu ved er plastisk. Det kan gøres ved at kombinere følelser som eks glæde sammen med billeder af noget du godt kan lide at gøre så som eks at ligge i vandkanten og lade bølgerne vugge dig. Altså at føle (hjertet) og samtidig se billeder/visualisere (hjernen) og hermed at skabe forandring. Det er altså ikke nok at visualisere, følelserne skal med for at skabe den virkelighed vi ønsker.

Det betyder, at du bevidst kan skabe ændringer og hermed helbrede dig selv og dit liv.

Vi benytter denne forskning og meget anden forskning i NaturVisdomsskolen, Akademi for SundhedsVisdom og i mine behandlinger.