Opnå økonomisk vækst ved at øge bevidstheden

Nye Videnskabelige fund fra epigenetik, påviser at hjernen er plastisk, at vi kan ændre hjernen og dermed gøre det muligt at omprogrammere vores hjerne.

Vi tænker 60-70.000 tanker hver dag og 90 % af tiden så gentager vi tanke og handlemønstrene fra dagen før. Det vil med andre ord sige, at medarbejderen gentager handlemønstre og tankemønstre/metoder og i det ikke bruger sit fulde potentiale til at skabe bedre resultater.

Ved at arbejde med mine metoder som er evidensbaserede vil der skabes mærkbare resultater både på bundlinjen, men også i sundhedsfremme, hvor trivslen og den fysiske sundhed øges. '

Medarbejderne eller medarbejderen kan tilmeldes mit Akademi.

Alle medarbejdere kan tilbydes Sundhedsfremme ordningen som dækkes af følgende.  

Behandlingen skal vedligeholde og sikre arbejdsevnen for at være omfattet af ordningen.

Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder alle virksomheder, uanset størrelse, herunder enkeltmandsvirksomheder, og skal gælde for alle ansatte på lige vilkår.

Hvad koster det for virksomheden?

Det koster virksomheden den aktuelle udgift til behandlingerneVvejledningen/undervisningen. Virksomheden/firmaet indgår en skriftlig aftale med mig.

Jeg behandler/underviser/vejleder i virksomheden eller medarbejderen kan komme i min klinik efter aftale til individuel konsultation efterfulgt af et online forløb.

Udgiften er fradragsberettiget for virksomheden og skattefrit for medarbejderen. Desuden gives tilskud fra mange sundhedsforsikringer. 

Kontakt mig for en samtale om muligheder for Virksomheden.