Til forældre

Det er min erfaring, at det er vigtigt at blive bevidst om dine egne mønstre og traumer og hvordan det påvirker hele familien.

Vil du gøre noget ekstra så få hjælp til at "rydde op i dig selv" så dine traumer. stress mm slippes og ændres samtidig med at dit barn behandles.

En behandling af et barn eller en ung består altid i en rådgivning til forældrene baseret på hvad jeg seer og behandler omkring barnet eller den unge. Jeg har tavshedspligt så den unge bliver spurgt om jeg må.

Behandling af små børn kan foregå som fjernbehandling, så barnet ikke behøverat være fysisk tilstede i klinikken. En sådan behandling afsluttes altid med en samtale med forældrene enten telefonisk eller i klinikken, hvor jeg foræller hvilke problematikker barnet har og hvorfor og giver redskaber og gode råd til at håndtere barnet i dagligdagen.