Velkommen til klinikken

 

Hvem er jeg og hvad kan jeg, som adskiller mig fra andre terapeuter og clairvoyante.

Udvikling og behandling er mit eget koncept sammensat af metoder til at udvikle,helbrede og bevidstgøre mennesker. Mine uddannelser er fysioterapeut, kraniosakral terapeut, kinesiolog, kostvejleder og coach. Jeg er desuden medicinsk intuitiv og har udviklet multible behandlings metoder til behandling af fysiske, psykiske og mentale problemer samt udvikling af mennesker og virksomheder. Jeg arbejder hurtigt, præcist og effektivt, gør det der kan syntes kompliceret enkelt, ved at se bagom dine problematikker og fokusere på hvad der skal til for at helbrede dig og hjælpe dig til kan komme videre i dit liv mere bevidst og med større livskvalitet.                                           

Mit eget liv og min karriere blev grundlagt af nogle oplevelser som jeg havde under min uddannelse som fysioterapeut i 1984. Læs mere her Medicinsk intuitiv  under Min historie

Du er velkommen til at kontakte mig og spørge. 

Jeg tilbyder blandt andet følgende behandlinger:

Sundhedsfremme på arbejdspladsen.   Læs her Virksomheder

Stresseftersyn krop,sind og trivsel: Stress kan behandles og forebygges.Stress-release er en fysisk behandling af stress som giver øjeblikkelig ro i krop og sind. Afdækning af hvor og hvornår stressen er opstået. Konkrete personlige værktøjer og redskaber til at forebygge og behandle stress.

Sundhedseftersyn af krop, sind og trivsel: Forebyggelse og behandling. For at kunne sikre et sundt liv, er det vigtigt at forbygge ved at få et serviceeftersyn som er helhedsorienteret så det ikke kun er din fysiske krop,men og trivsel der bliver belyst. At få afdækket sygdom fysisk og mentalt, hvad er hvad og hvorfor for at give den rette behandling. 

Behandling: Indeholder professionelle metoder og er blid og nænsom fordi den beror på  samarbejde med dig personligt og din bevidsthed herunder din krops intelligens (bevidsthed). Behandlingerne hos mig er helhedsbehandling og derfor meget effektive og målrettede.

Terapi, rådgivning og coaching: Indeholder professionelle metoder til behandling og udvikling af mennesker, indsigt og bevidsthed.

Fysioterapi, kraniosakralterapi, kinesiologi, triggerpunktsterapi, stress-release.

Hovedtraumer.

Komplekse lidelser.

Symptomhåndtering, ernæring og bevægelse.

Komplekse tilstande kan være en kombination af træthed, smerter og diffuse symptomer fra stort set alle organsystemer. Der er stadig mange som ikke har en diagnose og som oplever ikke at blive mødt i sundhedsvæsenet. Andre har mange forskellige diagnoser – POTS, kronisk træthedssyndrom, fibromylalgi eller lignende. Jeg tilbyder behandling og coaching samt træningsforløb tilrettet den enkelte enten alene eller i en lille gruppe med fokus på mestring af livet og sygdommen, samt styrkelse af krop og sind. 

At mestre dit liv, den autentiske dig hvor du er i dit fulde potentiale. At vide hvem du er og hvilke potentialer du har, er omdrejningspunket for en samtale hvor jeg bringer dig i kontakt med dit potentiale og dit livsformål.

Min baggrund er clairvoyance, fysioterapi, coaching, kranio sakral terapi, massage, stress-release,  kostvejledning, kinesiologi og healing som er helhedsbehandling hvor jeg også bruger mereidianer, chakraer og akupunkturpunkter en slags akupunktur uden nåle i min behandling og min innovative kreative side, der ser muligheder for udvikling af den enkelte.

Det er kombinationen af alle disse elementer som adskiller mig fra andre terapeuter.

Metoderne er professionelle behandlings- og coachingsmetoder samt metoder til udvikling af mennesker, indsigt og bevidsthed.

Min erfaring betyder, at jeg allerede under første konsultation sammensætter informationer fra undersøgelsen og samtalen og derfor møder dig hvor du er, og allerede der sætter ind med den rette behandling. Jeg bruger behandlingsmetoder som vil give dig en øjeblikkelig lindring eller helbredelse, hvor dette er muligt. Det betyder, at du ved behandlingen oplever en bedring hvad enten det drejer sig om fysiske eller psykiske problemstillinger. Jeg er kendt for at være meget effektiv, have stort overblik og samtidig være omsorgsfuld. Jeg spænder over en meget stor og bred faglig viden og et stort engagement.

Mine behandlingsmetoder er mange bla. fysioterapi, kraniosacralterapi, stress-release, mentaltræning, mindfulness, bindevævsmassage, triggerpunktsterapi, massage, kinesiologi, afspænding, kostvejledning, coaching og samtaleterapi.

Stress behandling: Fysisk behandling med stress-release i kombination med terapi.

Smerte behandling: Behandling af alle typer smerter og smerterelaterede tilstande.

Træning af sindet: For at opnå bedre resultater, være mere nærværende, rolig og i balance.

Du kan få træningsprogram/værktøj udviklet til dig til at understøtte terapien. Programmet kan bestå af fysisk og mentalt arbejde.

Ønsker du redskaber til at mestre dit liv/job, kan jeg tilbyde dig en bred vifte af afklaring og værktøj bla. til at afdække dine kompetencer samt udvikle disse som en del af behandlingen.

Hver behandling sammensættes ud fra dit behov og kan i tid variere fra 30 minutter til 2 timer.

Behandlingen kan være individuel, parterapi, familieterapi, arbejdsterapi samt gruppeterapi.

Kan foregå i min klinik eller på arbejdspladsen. I dit hjem eller på arbejdspladsen, via skype eller telefon. Behandlingen kan også være fjernhealing-behandling uden fysisk fremmøde. At få tilsendt et lydbånd med en personlig helbredelse eller øvelse.

Sprog: dansk og engelsk.

Jeg har tavshedspligt.

Tidsbestilling: tlf: 21473887. SMS eller indtal besked.